โรงเรียน | ประวัติโรงเรียน | ข้อมูลโรงเรียน | ผู้บริหารและบุคคลากร | วิสัยท้ศน์ | บุคลากร | แผนที่ | ติดต่อโรงเรียน | ติดต่อครูชะเลงศักดิ์


    
สถิติผู้เข้าชม

Sainampeung

เรียนสังคมศึกษา : ครูชะเลงศักดิ์


ข่าวสารสายน้ำผึ้ง


สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

คำอ่าน สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

คำแปล ความพร้อมเพรียงของหมู่ ก่อให้เกิดสุข

 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดตามข่าวสาร